Den regionale positivliste for Nordjylland

Her finder du kurserne på den regionale positivliste gældende fra 1. april 2018. Klik på erhvervsgruperne for at se de udvalgte kurser:

Bygge og anlæg
Hotel, restauration, køkken, kantine
Jern, metal og auto
Kontor, administration, regnskab og finans
Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og dyrepleje
Nærings- og nydelsesmiddel
Rengøring, ejendomsservice og renovation
Salg, indkøb og markedsføring
Sundhed, omsorg og personlig pleje
Transport, post, lager- og maskinførerarbejde

Baggrunden for den regionale positivliste i Nordjylland

Som en del af beskæftigelsesreformen er der på landsplan afsat ca. 100 mio. kr. til en regional uddannelsespulje. Midlerne fra puljen er fordelt mellem landets jobcentre, som kan bruge midlerne til at tilbyde ledige borgere korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb. Kurserne på listen er udvalgt af det regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) med det formål at fokusere uddannelsesindsatsen inden for områder, hvor der forventes jobåbninger de kommende seks måneder.

Er du ledig betyder det, at jobcentrene får højere refusion, når du vælger kurser fra denne liste.

Fandt du ikke hvad du søgte?

Se Positivlisten for alle korte jobrettede kurser i Nordjylland (ikke kun AMU-kurser):
>> Se den aktuelle liste på RAR Nordjyllands hjemmeside

Få overblik over samtlige AMU-kurser på den landsdækkende positivliste:
>> Se den landsdækkende positivliste

 

| Persondatapolitik på hjemmesiden | VEU-Center Aalborg/Himmerland | mail@veu-centeraalborghimmerland.dk | Sofievej 61 | 9000 Aalborg © 2018